Неми съгласни букви в английски език (Silent-letters In English)

Неми съгласни (Silent-letters).Непроизносими или неми съгласни в английски език са тези букви, които не се четат в определени позиции в думата. А такива думи, чийто изписване и произнасяне е доста коварно, изобилстват. Рядко, две съгласни букви, записани една до друга, се произнасят като един звук. В резултат на това има цели групи от думи, чийто произнасяне се подчинява на редица особености, известни като "неми съгласни" или "непроизносими букви". Това е свързано с историята на английския език. Много английски думи имат чуждестранен произход - гръцки, латински, френски, скандинавски, немски.

Освен това, са провеждани стандартизации, при които правописа си остава същия, но се променя произношението. В резултат се получават толкова много правила, че става по-лесно писането и произнасянето на думите да се запомня, отколкото да се следят и заучават правилата. Следователно, в този случай от голяма важност е постоянната практика на езика (както се казва, повторението е майка на знанието).
Хората имат силна зрителна памет и когато четете думите, те се запомнят в мозъка, като става един вид натрупване на тези правила. В английските съгласни букви се крият много тайни, но тук ще разгледаме само случаите на непроизнасянето им, т.е. т.н. "неми съгласни". Тук е мястото да отбележим, че най-разпространената няма буква е не съгласна, а гласната "e", която в края на думите не се чете, а само показва, че сричката е отворена. А сега ето конкретните случаи на непроизносими съгласни:
Буквите “b” и “n”не се четат след “m” в края на думите:bombautumnthumbcolumncomblamb
Буквите “g” и “k”не се четат пред “n” в началото и в края на думите.gnat        foreignknee        campaignknifeknitknowknightkneeИма английски думи, които се пишат и произнасят по сходен начин, като например:no,now,night,nee.Идеята е такива по-лесно да се различават, макар и писмено, като към някои от тях се добавя буквата "k".
Буквата “w”не се чете пред “r”.wrapwrongwritewrestlingwristВ този случай се наблюдава сходство с думите "rite" и "right", които също се четат и произнасят като "write".
Буквата “p”не се чете в буквосъчетанията “pn” и “ps”.pneumaticpsychology
Буквата “r”не се чете в края на думите.markerstarcar
Буквосъчетанието "gh"често не се чете, но не винаги.straighteightrightnightsightМакар, че в тези случаи "gh" не се чете, но оказва влияние върху произношението на гласните - те се четат като в отворени срички. По правило, това са думи с немски произход, но има и изключение:laugh
Буквосъчетанието "wh"чете се като [w]wherewhatwhenwhywhiteНо има изключение, когато пред "o" "w" се чете като [h].who
Буквата "c"когато се предшества от буквата "s".musclefascinatingscene
Буквата "t"когато се предшества от буквата "s".listenwhistlewrestlingthistlehustle
bustle.