Междуметия и възклицания в английски език (English Interjections)

I. Междуметията и възклицанията като части на речта.Междуметията (English interjections) и възклицанията са части на речта в английски език, които се състоят от възклицателни думи като oh, alas, ouch. Тяхна отличителна черта е интоацията, която се обозначава в писмената реч с възклицателен знак. Много езици имат обособени такива части на речта, които са подобни на възклицанията и междуметията. Това са думи или фрази, които се използват за възклицания при изненада, протест или отправяне на разпореждане. Понякога се използват самостоятелно, но често са разположени в по-големи структури на речта.- Wow! I won the lottery!- Oh, I don't know about that.
- I don't know what the heck you're talking about.- No, you shouldn't have done that.
Възклицания, казани между другото.Повечето възклицания се приемат за елементи на речта, казани между другото и изпъкват сред останалите думи в изречението, като се разделят със запетая. Но ако възклицанието е по-силно, след него се поставя удивителна (!). Междуметията и възклицания се използват сравнително рядко в официалната или академична реч и по-скоро следва да се избягват в тези случаи.- Hi! That's an interjection. :-)
Кратки думи с дълго наименование.“Междуметия” или “възклицания” (English interjections) иначе са доста дълги наименования на кратки думи - части на английската реч. Такива са кратки възклицания като Oh!, Um или Ah! Когато те и много други като тях са вмъкнати в състава на изречението, те нямат реално граматическо значение, нямат граматическа връзка с останалите части на речта, но се използват доста често, най-вече в разговорната реч. Понякога, в писмената реч, междуметията са последвани от възклицателен знак (удивителна).

II. Междуметия в английски език (English Interjections)Междуметия като “er” и “um” са известни в английски език като "hesitation devices" - изразители на колебание. Те са съвсем обичайни в ежедневната реч и хората ги използват, когато не знаят какво да кажат или да покажат, че мислят върху това какво да кажат. Добре е да се научите да ги разпознавате, когато ги чувате и да разберете, че те всъщност нямат реално, преводимо значение. Нещо като нашите “амииии”, “ъъъъъ”.  А сега ето тълкуванията за някои междуметия, възклицания и примери за използване:ah — удоволствие — "Ah, that feels good."ah — разбиране — "Ah, now I understand."ah — примирение — "Ah well, it can't be heped."ah — изненада — "Ah! I've won!"alas — съжаление — "Alas, she's dead now."dear — съжаление — "Oh dear! Does it hurt?"dear — изненада — "Dear me! That's a surprise!"eh — молба за повторение — "It's hot today." "Eh?" "I said it's hot today."eh — запитване — "What do you think of that, eh?"eh — изненада — expressing surprise    "Eh! Really?"eh — покана за съгласие — "Let's go, eh?"er — колебание — "Lima is the capital of...er...Peru."hello, hullo — поздравление — "Hello John. How are you today?"hello, hullo — изненада — "Hello! My car's gone!"hey — привличане на внимание — "Hey! look at that!"hey — израз на изненада, радост… — "Hey! What a good idea!"hi — поздравление — "Hi! What's new?"hmm — колебание, несъгласие — "Hmm. I'm not so sure."oh, o — изненада — "Oh! You're here!"oh, o — болка — "Oh! I've got a toothache."oh, o — умоление — "Oh, please say 'yes'!"ouch — болка — "Ouch! That hurts!"uh — колебание, несигурност — "Uh...I don't know the answer to that."uh-huh — съгласие, потвърждение — "Shall we go?" "Uh-huh."um, umm — замисляне, колебание — "85 divided by 5 is...um...17."well — изненада — "Well I never!"well — въведение — "Well, what did he say?"
Ето някои възклицания с примери и значението, в което са използвани:ah - изразява:удоволствие — "Ah, that feels good."разбиране — "Ah, now I understand."премирение — "Ah well, it can't be heped."изненада — "Ah! I've won!"
alas - изразява:скръб, печал или тъга — "Alas, she's dead now."
Dear - изразява:състрадание — "Oh dear! Does it hurt?"изненада — "Dear me! That's a surprise!"
eh - изразява:повторение — "It's hot today." "Eh?" "I said it's hot today."запитване — "What do you think of that, eh?"изненада — "Eh! Really?"покана за съгласие — "Let's go, eh?"
er - изразява:колебание — "Lima is the capital of...er...Peru."
hello, hullo - изразява:поздравление — "Hello John. How are you today?"изненада — "Hello! My car's gone!"
hey - изразява:призив за внимание — "Hey! look at that!"изненада, радост — "Hey! What a good idea!"
hi - изразява:поздрав — "Hi! What's new?"
hmm - изразява:колебание, съмнение, разочарование — "Hmm. I'm not so sure."
oh, o - изразява:изненада — "Oh! You're here!"болка — "Oh! I've got a toothache."защита — "Oh, please say 'yes'!"
ouch - изразява:болка — "Ouch! That hurts!"
uh - изразява:колебание — "Uh...I don't know the answer to that."
uh-huh - изразява:съгласие — "Shall we go?" "Uh-huh."
um, umm - изразява:колебание, замисляне — "85 divided by 5 is...um...17."
well - изразява:изненада — "Well I never!"въведение към бележка — "Well, what did he say?"

III. Списък с английски междуметия и възклицанияЕто един по-дълъг списък с английски междуметия и възклицания (English interjections), може би най-дългия, който ще намерите в нета, подреден в азбучен ред:A: aha, ahh, ahoy, alas, arg, aw, adios, ah, ahem, ahoy, alack, all hail, alleluia, aloha, amen, attaboy, ay, anytime, argh, anyhoo, anyhow, as if, attaboy, attagirl, awww, awful, alright, alrighty, alrighty-roo, agreed, absolutely, achoo, ackB: bam, bingo, blah, boo, bravo, brrr, bah, begorra, behold, bejesus, bleep, bye, bless you, bah humbugC: cheers, congratulations, cheerio, ciao, crikey, cripes, crudD: dang, drat, darn, duh, dear, doh, darnE: eek, eh, encore, eurekaF: fiddlesticks, fieG: gadzooks, gee, gee whiz, golly, goodbye, goodness, good grief, gosh, gesundheit, great, goodness gracious, golly, geepersH: ha-ha, hallelujah, hello, hey, hmm, holy buckets, holy cow, holy smokes, hot dog, huh?, humph, hurray, hah, hail, heigh-ho, hem, hey presto, hi, hip, ho, ho hum, hot dog, howdy, hoy, huh, hush, haI: indeedJ: jeepers creepers, jeezL: lo and beholdM: man, my word, my goshN: now, nah, noO: oh, oh dear, oh my, oh well, ooops, ouch, ow, oohP: phew, phooey, pooh, pow, pip-pip, pshaw, pleaseR: rats, rightoS: shh, shoo, scat, shoot, so, so long, shucksT: thanks, there, tut-tut, touché, tush, tutU: uh-huh, uh-oh, ugh, uh-uh, ugghV: viva voilaW: wahoo, well, whoa, whoops, wow, what, whoopee, whoops, whoosh, waa, woahY: yeah, yes, yikes, yippee, yo, yuck, yay, yoicks, yoo-hoo, yuk, yummyZ: zap

В тази тема е дадена доста пространна информация на междуметията и възклицанията в английски език (English interjections), заедно с тяхното описание, употреба и значение.