Видове срички в английски език

В английски език е важно да умеете да разбивате думата на срички и да определяте какъв вид срички има в дадената дума. Правилата за четене почти винаги се отнасят само за ударената сричка. В неударените срички гласните се редуцират или както казваме в българския език – потъмняват. Докато в ударените срички гласната се произнася ясно. В английски език има два вида срички:
- отворени и
- затворени
Думата може условно да се разбие на съгласни и гласни букви, където във всяка група след съгласната следва гласна. Ако след съгласната няма гласна, то тази съгласна затваря сричката и я прави затворена сричка. Ако след съгласната има гласна, то това е отворена сричка.