Алвеоларни процепни съгласни звуци [ N, L, T, D ] (Alveolar Consonants)

Кои са алвеоларни съгласни (Alveolar consonant)?Съществува една група английски звуци, които са алвеоларно процепни съгласни:[n],[l],[t],[d].

Как се произнасят алвеоларните съгласни?За да се произнесат алвеоларно процепните съгласни правилно, е нужно върха на езика да се докосне до алвеолите (хълмчетата непосредствено зад горните зъби). Този вид съгласни не се смекчават пред гласни и в края на думите. За да се избегне нежелания гласен призвук, не бива силно да се притиска върха на езика и да се задържа дълго върху алвеолите.
Глухата съгласна [t] се произнася енергично в началото и в края на думите. Разликата между този вид английски съгласни и съответстващите им български звуци е, че в български език тези звуци се произнасят с докосване върха на езика към горните зъби, а не към алвеолите.
Упражнение за сравнително произнасяне на български и английски съгласни:[ н ] - [ n ] нет - net (мрежа)[ л ] - [ l ] лес - less (по-малко)[ т ] - [ t ] тип - tip (крайче)[ д ] - [ d ] дал - dull (скучен)
Как се пишат алвеоларните съгласни?Във връзка с изписването на алвеоларно-процепните съгласни, няма изненади и при тях има пълно съответствие между звук и буква.[n] - Nn [ en ] - net,[l] - Ll [ el ] - less,[t] - Tt [ ti: ] - tip,[d] - Dd [ di: ] - dull.
На фона на значително по-сложните начини за произнасяне на някои английски звуци, въпросът с алвеоларно процепните съгласни звуци (Alveolar consonants) не изглежда да е много сложен.